01.02.2017

Goireas spòrs-sneachda fad na bliadhna airson Inbhir Nis agus na Gàidhealtachd?

Tha luchd spòrs-sneachda air cruinneachadh gus buidheann-obrach a stèidheachadh agus rannsachadh a dhèanamh air goireas spòrs-sneachda ‘s cur-seachadan ann an Inbhir Nis le slighe sgithidh thioram aig a’chridhe. 

Tha ballrachd na buidhne-obrach air tighinn bho Chlub Sgithidh a’ Chuirn Ghuirm, Club Spòrs-Sneachda Inbhir Nis agus bho Spòrs-Sneachda na h-Alba – buidheann nàiseanta airson spòrs-sneachda – agus luchd-ùidh eile. 

Thuirt Helen Morgan bhon bhuidheann-obrach; “’S e Inbhir Nis aon de na h-àitean as motha ann an Alba as aonais goireas mar seo, ach tha e glè fhaisg air na h-ionadan sgithidh. 

Gus rannsachadh a dhèanamh air na cothroman a th’ann, tha sinn a’ sireadh bheachdan bhon mhòr-luagh, iadsan aig a bheil ùidh ann an spòrs-sneachda, gus ceisteachan a lìonadh aig www.ibsc.org.uk.  Thèid toraidhean a’cheisteachain a chleachdadh airson ro-illeachd a chruthachadh – an ath-cheum le bhith leasachadh goireas mar seo.”

Ma tha ùidh agaibh sa phròiseact no nam bu toigh leibh a bhith sa bhuidheann-obrach, cuiribh fios gu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Crioch

Inverness Snowsports Centre

01.02.2017

An all year round Snowsports Facility for Inverness and the Highlands?

A group of snowsports enthusiasts from Inverness and the wider Highland region have come together to create a working group to explore the possibility of constructing a 365 day a year snowsports and activity facility centred around a dry ski and snowboard slope in the Inverness area.

The working group comprises members of local clubs including Cairngorm Ski Club and Inverness Backcountry Snowsports Club as well as representatives from Snowsport Scotland - the national governing body for Snowsports -  and other  enthusiastic individuals.

Helen Morgan from the Inverness Snowsport Centre Working Group commented;  “Inverness is one of the largest population centres in Scotland that is not currently served by a dry slope facility for snowsports, yet it is one of the closest cities to some of the main ski resorts in Scotland.

In order to explore the opportunities more widely we are seeking members of the public – those who have an interest in snowsports, and potential snowsports enthusiasts of the future - to complete a survey at www.ibsc.org.uk The results from this survey will help formulate a strategy for a possible feasibility study – the next step in bringing this much needed facitilty to the Highlands.”

If you are interested in finding out more or joining the Inverness Snowsports Centre working group, contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ends

 

 

 

 

   

   
© ALLROUNDER